Què és IDE OT?

IDE-OT (IDE en Observació de la Terra) és una Infraestructura de Dades Espacials en imatges satèl•lit d’Observació de la Terra. És un geoportal creat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), a partir dels esforços dels centres de Suport al Programa Català d’Observació de la Terra (PCOT) i a la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC), juntament amb la Unitat de Teledetecció.

El principal objectiu d'IDE-OT és millorar i incrementar l'accés a la informació sobre imatges satèl•lit d’Observació de la Terra sobre Catalunya existent per a la comunitat d'usuaris La informació que es facilita, en un primer estadi d’implementació d’IDE_OT, forma part de les bases documentals de l’ Institut Cartogràfic de Catalunya

Imatges

Spot
SPOT

Actualment la col·lecció d’imatges SPOT incorporades al geoportal IDE_OT té les següents característiques principals
-Número imatges SPOT: 350
-Període: Des de 1986 fins els 2010.
-Tipus: Conjunt incomplet de imatges de Catalunya des de l’instrument SPOT 1 fins al SPOT 5 en diferents nivells de procés radiomètric i geomètric.

Landsat
LANDSAT

Actualment la col·lecció d’imatges Landsat incorporades al geoportal IDE_OT té les següents característiques principals
-Número imatges Landsat: 2179
-Període: Des de 1972 fins a inicis del 2011.
-Tipus: Imatges de Catalunya des de l’instrument Landsat 1 MSS fins l’actual Landsat 7 ETM, de diferents proveïdors i de diferents nivells de procés radiomètric i geomètric.

Notícies

El petit satèl·lit PROBA, 10 anys funcionant amb èxit

El petit satèl·lit PROBA, 10 anys funcionant amb èxit
Credit Eupean Space Agency (ESA)

Llegir-ne més >01.10.11

Publicació del document sobre beneficis de la Observació de la Terra

Publicació del document sobre beneficis de la Observació de la Terra

Llegir-ne més >01.06.11

GMES Master Competition: Les millors idees en Observació de la Terra

GMES Master Competition: Les millors idees en Observació de la Terra

Llegir-ne més >01.10.11

Aturada de Landsat 5, Landsat Data Continuity Mission UNA URGÈNCIA

Aturada de Landsat 5, Landsat Data Continuity Mission UNA URGÈNCIA
Credit NASA

Llegir-ne més >01.11.11


Centre de Suport IDEC | Institut Cartogràfic de Catalunya | Parc de Montjuïc- 08038 Barcelona | Tel. +34 93 567 15 00 - Fax. +34 93 567 15 67 e-mail: idec@icc.cat | Vàlid XHTML/CSS